MAGNAVIEW PATHLAB

Inzicht in grote hoeveelheden data, waardoor beter gestuurd kan worden binnen het laboratorium.

MagnaView PathLab

Laboratoriumdiagnostiek staat in toenemende mate onder invloed van marktwerking. Huisartsen maar ook specialisten binnen het ziekenhuis, worden beweeglijker als het gaat om de labs waar zij hun productie aanbieden. Dat is van invloed op het volume in het lab: het lab moet productie monitoren om vast te stellen waar productie verandert om snel actie te kunnen ondernemen. Ook worden hogere eisen gesteld aan kwaliteit, en aan de doorlooptijd.

MagnaView PathLab neemt de data uit het LIS (Laboratorium Informatie Systeem) en het UDPS en zorgt dat deze gebruikt kan worden om antwoord te geven op vragen die hierdoor ontstaan. Met PathLab kunnen de labmanager, patholoog, kwaliteitsfunctionaris en elke andere gebruiker snel inzicht krijgen: iedere mogelijke gebruiker heeft direct toegang tot gegevens, zodat die voor het hele lab kunnen werken.

Magnaview producten op het gebied van de pathologie worden ontwikkeld op basis van landelijke inzichten afkomstig van PALGA naast de feedback van de gebruikers zelf (zie onze Agile werkwijze).

Aanvragen

MagnaView PathLab biedt u inzicht in het gedrag van uw aanvragers/klanten. Aangezien o.a. huisartsen makkelijker van leverancier kunnen wisselen, is het van groot belang hier goed zicht op te houden. Door tijdig op de hoogte te zijn van wijzigingen in het aanvraaggedrag kunt u proactief het gesprek aangaan, waardoor u beter kunt sturen op de markt- en financiële positie van het lab. Naast het actuele aanvraaggedrag van uw klanten helpt PathLab u ook om inzicht te verkrijgen in trends, waarbij met slechts één muisklik tussen actuele en historische informatie gewisseld kan worden.

Doorlooptijden

Niet alleen kwaliteit maar ook controle over uw doorlooptijden is van belang om uw aanvragers te behouden. PathLab biedt u inzicht in de doorlooptijden van de verschillende onderzoeken. Hiermee kunnen niet alleen mogelijke procesverbeteringen gevonden worden, maar kan ook onderzocht worden welke onderzoeken ervoor zorgen dat SLA’s niet gehaald worden.

“MAGNAVIEW IS VOOR ONS EEN BETROUWBARE PARTNER GEWORDEN.”

“Door gebruik en mede ontwikkeling van hun softwarepakketten kunnen we eenvoudig ons primaire proces ondersteunen met goede management- en patiëntinformatie.”

Peter Smolders
Hoofd Laboratorium, Pathan B.V.

Productie

MagnaView PathLab biedt u eenvoudig inzicht in uw productiecijfers (bijvoorbeeld aantal mamma biopten) waarbij gemakkelijk gewisseld kan worden tussen verschillende perioden. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw productie. Ook zijn deze overzichten eenvoudig te exporteren ten behoeve van bijvoorbeeld het jaarverslag. Daarnaast kunt u uw productie ook bekijken voor een specifieke groep aanvragers wat u veel tijd kan besparen bij het voorbereiden van de DTO’s.

Proces

Om uw doorlooptijden te kunnen verbeteren en meer grip te krijgen op uw SLA’s is inzicht in het proces van wezenlijk belang. Met MagnaView PathLab krijgt u inzicht in de momenten waarop werk uw laboratorium binnen komt zodat u uw processen en beztting hierop kunt afstemmen.

Detail

Wanneer u een interessant onderzoek aantreft (bijvoorbeeld een zeer afwijkende doorlooptijd) kan met MagnaView PathLab ingezoomd worden op dit specifieke onderzoek. Hierbij wordt een grafische weergave van de workflow van het betreffende onderzoek getoond. Hiermee kunt u snel naar een verklaring zoeken die weer kan leiden tot een procesverbetering.

 

Geïnteresseerd in een demonstratie?
Neem contact op met MagnaView

MAAK KENNIS MET ONZE PRODUCTEN

Neem contact met ons op om deze screenshots in demo’s tot leven te zien komen.

Klik op een afbeelding om het in een nieuw venster te openen.

pathlab-aanvragen-actueel
pathlab-productie_historisch
pathlab-coupetijd-actueel
pathlab-binnentijd-actueel
pathlab-aanvraagmomenten-actueel
pathlab-detail-workflow

Cloudoplossing

MagnaView biedt PathLab standaard aan in de cloud. Dit betekent dat PathLab draait op de beveiligde servers van MagnaView en via een secured connection vanuit het lab/ziekenhuis benaderd wordt. De cloudoplossing ontzorgt uw ICT afdeling, zodat deze beschikbaar blijft voor de belangrijke operationele ondersteuning van uw lab/ziekenhuis. MagnaView draagt zorg voor al het onderhoud en garandeert u een goede performance.

Ontwikkelproces

MagnaView ontwikkelt haar producten volgens de principes van Agile Scrum. Hierdoor zijn we in staat snel in te gaan op veranderingen in de markt of wijzigingen in de wet- en regelgeving, waardoor onze producten goed blijven aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Deze gebruikers staan ook centraal in de ontwikkeling van al onze producten en dankzij onze Agile aanpak zijn wij in staat hun feedback snel te verwerken. In de praktijk resulteert dit in een release iedere 4 weken, waarin nieuwe features beschikbaar komen.